0

Kandilli rasathanesi müdürü açıkladı!

Kandilli rasathanesi müdürü açıkladı!

Bu işin şakası yok. 7 ve üzeri deprem kesin dedi ve ne zaman olacak. İSTANBUL VE ÇEVRESİ MUTLAKA OKUYUN Yetkili İsim İstanbul İçin Açıkladı

Kandilli rasathanesi müdürü açıkladı!

Merkez üssü Silivri olan 5.8 şid-detindeki dep-remin ardından uzmanlar son dakika açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Kandilli rasathanesi müdürü açıkladı!

İstanbul’da bir hafta içinde Silivri merkezli mey-dana gelen 4.7 ve 5.8 büyüklüğündeki de-premlerle ilgili de-premlerle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve De-prem Araştırma Enstitüsü Müdürü

loading...
loading...
Kandilli rasathanesi müdürü açıkladı!

Prof. Dr. Haluk Özener şu açıklamaları yaptı: Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’nin içinden geçen bölümündeki son 30 yılda Kandilli gözlemleriyle bazı sayılar var.

Orta segmente baktığımızda de-premlerin daha çok doğu ve batı segmentin üzerinde olduğunu, orta segmentte nispeten daha az de-prem olduğunu görüyoruz. 4.5’ten büyük de-premlerin sadece bu segmentlerin doğusu ve batısında olduğuna dik-katimizi çekiyor.

Kandilli rasathanesi müdürü açıkladı!

Son 4 günde olan de-premlerin de orta segmentin yakınında, hemen kuzeyinde olduğunu, artçıların da ana segmente yaklaştığın görüyoruz. Bu da 1766 de-preminin olduğu fay. Şu anda 200’ün üzerinde de-prem kaydettik ve bu sayı sürekli artıyor.5.7 ve onun artçısı olan 4.7 de-premlerinin olduğu yer ana fayın üzerinde.

Yaklaşık 6-7 km kuzeyinde olan de-premler. Bundan sonra olan bazı artçı şoklara baktığımızda bunların güneye ve doğuya doğru ilerlediğini, 4.4’lük artçı şokun da ana fayın üzerinde olduğunu görüyoruz.Enerji birikiyor ve dışarı çıkacak, ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama.

Kandilli rasathanesi müdürü açıkladı!

Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim her an de-preme hazır olmamız lazım.De-premin ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını söyleyebilirim.

Marmara’da olacak de-premin büyüklüğünün 7 üzerinde olacağı zaten bilimsel olarak açıklanmış bir gerçek. ‘5.7’lik de-prem oldu artık her şey geçmiştir’ demek gerçekçi değil. 7 gerçeğini kabul edip ona göre tedbirli olmalıyız.ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden yapılan ortak açıklamada, 26 Eylül’de Marmara Denizi’nde meydana gelen d-eprem sonrası ortaya çıkan teknik verilerin değerlendirilmeye devam edildiği ifade edildi…

Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ), 2 gün önce meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki de-preme ilişkin, “Son dep-rem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7’den büyük bir dep-rem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.

” değerlendirmesi yapıldı.Kamuoyuyla bir an önce paylaşmak üzere ilk görüşlerin sunulması için bir açıklama hazırlandığına işaret edilen açıklamada, 26 Eylül’deki de-premin orta büyüklükte olduğu hatırlatıldı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından elde edilen ilk veriler ışığında dep-remin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) Kumburgaz bölümünün batı ucunda meydana geldiğinin anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:”Söz konusu de-preme ve artçılarına ait ilksel çözümler, de-prem sırasındaki hareketin yanal bileşenli olduğunu göstermiştir.KAFZ’ın Kumburgaz bölümünün uzun zamandır büyük bir dep-remle kırılmadığı ve güncel de-prem aktivitesi açısından suskun olduğu bilinmektedir. Son de-prem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7’den büyük bir de-prem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir…

Mevcut teknik bilgi birikimiyle de-premlerin oluş zamanının yönetilebilir bir hassasiyette ve güvenilir şekilde belirlenmesi bugün için mümkün değildir. Bu hususlara yönelik yapılan değerlendirmeler toplumu yanlış yönlendirebilmektedir.”…

Yapısal tasarım ve zemin koşullarının de-prem sonrası hasarda belirleyici rol üstlendiğine vurgu yapılan açıklamada, “Yapıların ve temel sistemlerinin, olası bir de-premde hasar riskinin disiplinler arası bir yaklaşımla hassas olarak belirlenmesi ve iyileştirici önlemlerin ivedilikle alınması önceliğimiz olmalıdır.” denildi…

ODTÜ akademisyenlerinin açıklamasında, de-prem sonrasında 500’e yakın binada hasar oluşmasına ilişkin de değerlendirmeler yapıldı.

Betonarme yapılarda taşıyıcı özelliğe sahip kolon, kiriş, perde duvardaki ve bağlantılardaki hasarların yapısal açıdan öncelikli olarak önem taşıdığı ve uzmanlarca değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, yapısal olmayan tuğla gibi bölme duvarların, sıvaların hasarlarının ikincil öneme sahip olduğu ve katlar arası ötelenme ve kalıcı deformasyon seviyesi hakkında fikir verebileceği bildirildi…

Özellikle 1998, 2007 ve 2019 yıllarında yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’in, önceki yönetmeliklere göre yenilikler ve üstünlükler getirdiği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye De-prem Tehlike Haritası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, yapı denetim firmaları ve hazır beton kullanımının yaygınlaşması ile özellikle son 20 yıldır daha kaliteli ve dayanıklı inşaatların yapılması sağlandı. Bunların dışında kalan ve mühendislik hizmeti almamış yapıların kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirilmesi ya da yıkılarak yenisinin yapılması memnuniyet verici…

Yapıların güvenliğinin değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarım çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından akredite firmalar ve üniversitelerimizce yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği bölümümüzde ‘burkulması önlenmiş çelik çaprazlar’, karbon fiber, çelik ve betonarme manto, perde duvar, modüler panelle güçlendirme gibi uygulamalar geliştirilmekte ve uluslararası işbirlikleri kurulmaktadır.

Sürekli Yapısal Sağlık İzleme ile de-premden hemen sonra dakikalar içinde hasar tespiti, akıllı ikaz sistemleri, köprü baraj ve tünel yapılarının de-prem güvenlikleri gibi araştırmalarımız bulunmaktadır. Tecrübeli akademisyen kadromuzla geçmiş de-prem tecrübelerimizi

İstanbul da dahil olmak üzere ülkemizde farklı şehirlerde ve Pakistan, Mısır, Nepal, Nikaragua gibi ülkelerde yapılar, tarihi binalar, okullarda değerlendirmek ve güçlendirmek için kullanıyoruz. Betonarme yapıların yanı sıra, yığma, ahşap yapılar ve tarihi yapılarla ilgili de tecrübe birikimimize dayanarak yardıma açık olduğumuzu vurgulamak isteriz.”

Açıklamada, ayrıca “Yaşanan son de-prem, daha büyük bir afete hazırlıklı olmamız için önemli bir uyarıcı ve hatırlatıcı olmuştur. Vatandaşlarımızı, AFAD tarafından sunulan bilgiler dahilinde (örneğin https://afadem.afadgov.tr/tr/2350/Afete- Hazir-Aile) hazırlık ve farkındalıklarını arttırmaya davet ediyor, bilim ve mühendislik ışığında uygulamalarla felaket kayıplarının minimize edilmesini diliyoruz.” uyarısı yapıldı.

  Gündem-Haber   -   Güncel
0 0
0 yorum  - paylaş
loading...

Aramıza katıl ve gündemi yorumla.